Bestyrelsen

Formand
Torben Klausen
Ketteholm 111

Kasserer
Mads Sanderhoff
Ketteholm 127

Sekretær
Lasse Blom Kristensen
Ketteholm 49

Bestyrelsesmedlem
Steffen Berensen
Ketteholm 89

Bestyrelsesmedlem
DEAS repræsentant
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Skriv til bestyrelsen: bestyrelsen@ketteholm.dk

Suppleanter
Martin Staal, Ketteholm 125 (1. suppleant)
Lene Juhl, Ketteholm 99 (2. suppleant)

Revisorer
Michael Sørensen, Ketteholm 87
Per Bang, Ketteholm 105