Bestyrelsen

Formand
Torben Klausen
Ketteholm 111

Kasserer
Martin Staal
Ketteholm 125

Sekretær
Lasse Blom Kristensen
Ketteholm 49

Bestyrelsesmedlem
René Hjorth Olsen
Ketteholm 101

Bestyrelsesmedlem
DEAS repræsentant
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Skriv til bestyrelsen: bestyrelsen@ketteholm.dk

Suppleanter
Steffen Berensen, Ketteholm 89
Nichlas Brylov, Ketteholm 67

Revisorer
Michael Sørensen, Ketteholm 87
Per Bang, Ketteholm 105