Affald

Opslag vedr. affaldssortering

VIGTIGT: Sørg for at sortere dit affald i henhold til den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
Hvis DU kommer til en container, der er fyldt, så tag DIT affald med hjem igen og opbevar det der indtil containeren er blevet tømt. Stil IKKE affaldet på asfalten ved siden af containeren!
Taber du noget, eller kommer du til at smadre f.eks. en flaske, så sørg for at rydde op efter dig!

Madaffaldscontainere:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Restaffaldscontainere:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Plastcontainere:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Papircontainere:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Papcontainerere:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Metalcontainer:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Glascontainer:
• Se den omdelte folder fra Hvidovre kommune.
• Findes både ved vendepladsen og i skraldegården.

Storskraldsrummet:
• Dette afhentes efter behov.
Her kan man sætte bl.a. hvidevarer, springmadrasser og elektronik.
• Alt mindre brandbart skal i den store grønne container.
Det er ikke til det affald, der er listet under Andet affald, da det er noget, som man selv skal skaffe sig af med.

Den store grønne container:
Den er til alt – mindre – brandbart affald.
Brændbart skal være under en meter og det må ikke indeholde metal.
Den er ikke til køkkenaffald (brug en af de grønne dagrenovationscontainere til det).
Den er ikke til haveaffald (brug haveaffaldspladsen ved siden af hønsehuset til det).
Den er ikke til store brandbare ting (sæt dem i storskraldsrummet).
• Sørg for at dele større ting, således at de fylder så lidt som muligt.

Batteribeholder:
Den er til batterier.

Haveaffald:
Ved bagsiden af hønsehuset kan man komme af med sit grønne haveaffald.
Haveaffaldet skal enten kommes i papirsække eller bundtes.
Haveaffaldet må ikke kommes i plastiksække.
Blomster må ikke være i potter.
• Havesten og fliser skal man selv skaffe sig af med på genbrugspladsen.

Andet affald:
• Havesten, fliser, maling, kemikalier og byggeaffald (mursten, cement, mørtel, glasuld, etc.) skal man selv aflevere på genbrugspladsen på Avedøre Holme. Se hvidovre.dk for åbningstider.
Det skal ikke sættes i storskraldsrummet eller smides i den blå container.

Ovenstående kan ligeledes findes i Informationsfolder for Grundejerforeningen Ketteholm som findes under “Nyhedsbreve”.