Bestyrelsen

Formand
Torben Klausen
Ketteholm 111

Næstformand
Steffen Berensen
Ketteholm 89

Kasserer
Martin Staal
Ketteholm 125

Sekretær
Lasse Blom Kristensen
Ketteholm 49

Bestyrelsesmedlem
DEAS repræsentant
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

Skriv til bestyrelsen: bestyrelsen@ketteholm.dk

Suppleanter
Nicoline Nielsen, Ketteholm 85
Lene Juhl, Ketteholm 99

Revisorer
Michael Sørensen, Ketteholm 87
Per Bang, Ketteholm 105